home img

TJÄNSTER

HEMTJÄNST

Vi på Falu Demens Omsorg vill arbeta personcentrerat vilket betyder att vi ser personen bakom sjukdomen och inte tvärtom. Kontinuitet, kontaktmannaskap samt levnadsberättelser är viktiga verktyg i vårat arbete för att kunna ge Dej en god vård och omsorg. All personal måste genomgå en grundläggande utbildning inom demensområdet. Anhöriga och närstående är för oss samarbetspartners och som vi ser det en del av teamet. Kommunikation handlar om vikten av rätt bemötande. Här gäller kunskap om hur vi förmedlar oss samt hur vi tolkar varandra när förmågan sviktar. Reflektionsträffar är en del av vårat arbetet för att lära av varandra.


Hemtjänst

Ledsagning

Anhörigavlastning

Servicetjänster

Är du i behov av våra tjänster? Kontakta då kommunens biståndsenhet på telefon 023-877 80 så får Du en bedömning av Ditt hjälpbehov. Vi är sedan ett valbart alternativ enligt LOV, Lagen om valfrihetssytem.


feature imgfeature img

UTBILDNING

Utbildning för anhöriga inom demensområdet.

Att vara anhörig till en person med en demenssjukdom förändrar ofta hela livet, mycket blir annorlunda. Som anhörig/närstående behöver man råd, stöd och kunskap om demenssjukdomen samt vilket förhållningssätt som är bäst gentemot den som är sjuk. Man behöver också veta vart man vänder sej för att klara det nya livet.

Utbildning för biståndshandläggare

Utbildningens syfte är att biståndshandläggaren ska känna sej tryggare i sin roll som myndighetsutövare i mötet med personer med demenssjukdom.

Detaljerad beskrivning av utbildningen.

Tilläggstjänster

Vi utför även RUT-tjänster.

feature img

Om oss

Falu Demens Omsorg AB startade under hösten 2018. Specialiserad hemtjänst som riktar sig till kunder med minnessvikt eller diagnostiserad demenssjukdom. Falu Demens Omsorgs grundare är Victoria Ekblom som har över 25 års erfarenhet inom äldreområdet. Victoria har en specifik utbildning inom demens från Silviahemmet i Stockholm, examen våren 2018. Målet för Falu Demens Omsorg är att vi vill bedriva en kvalitativ hemtjänst där de Nationella riktlinjerna inom demensvård står som grund för vårat arbete.

Kontakta Falu Demens omsorg

Kompanivägen 17, 791 40 Falun

023 100 06

info@faludemensomsorg.se